TPM

TPM
Telefonievraagstukken zijn veelal afhankelijk van drie factoren: Techniek, Processen en Mensen (TPM). Deze hebben elk hun invloed op de kwaliteit en kwantiteit van uw dienstverlening; De TPM-aanpak van Welcomeworks is ontwikkeld om zo efficiënt en effectief mogelijk om te gaan met telecommunicatievraagstukken.

Techniek – is de aanwezige techniek voldoende up-to-date?figuur1
Processen – zijn klantprocessen effectief ingeregeld?
Mensen – hebben uw medewerkers de juiste kennis en attitude?

Een telecomproject kan als succesvol worden bestempeld als bovenstaande onderdelen op de juiste manier op elkaar zijn afgestemd. Een aantal succesvol afgeronde trajecten leert ons dat er in de meeste gevallen verbeteringen mogelijk zijn op meerdere fronten. Ook blijken er vaak ondoorzichtige verbanden tussen factoren te zijn, waardoor verbetering op één gebied slechts resultaat oplevert als ook op een ander terrein wijzigingen worden aangebracht.

Onze effectieve aanpak start met de samenstelling van een efficiënte werkgroep. Hierin nemen bijvoorbeeld de telecombeheerder, een telefoniste en een medewerker van de afdeling communicatie in plaats, aangevuld met een extern adviseur. Deze werkgroep hanteert gedurende het gehele traject een vaste systematiek van inventarisatie, analyse, opmaak randvoorwaarden, opstellen plan van aanpak, uitvoering en controle.