telecomstrategie

Regeren is vooruitzien. Bij de inzet van en investeringen in telefonie betekent dit het opstellen van een telecomstrategie om de ontwikkelingen de baas te blijven.
Een dergelijke strategie dient de aanzet te geven tot beleid gericht op aanschaf en exploitatie van telecommunicatiemiddelen. Het doel is een positieve bijdrage leveren aan de bestuurs- en werkprocessen binnen de organisatie.

De strategie bestaat uit drie stappen:

  1. Vaststellen van de gewenste functionaliteit (technisch en beheersmatig).
  2. Toetsen van de gewenste functionaliteit aan de bestaande situatie.
  3. Opstellen migratieplan.

De adviseurs van Welcomeworks zijn specialisten in deze materie. Goede advisering achten wij alleen mogelijk door het voortdurend streven naar betrokkenheid en resultaatgericht handelen. Daarom hanteren we geen standaardmodellen, de strategische advisering bestaat altijd uit maatwerk.