inkoop

Het inkoopproces is een integraal onderdeel van de bedrijfsorganisatie dat mede zorgdraagt voor een optimale dienstverlening aan uw klanten. De adviseurs van Welcomeworks adviseren bij inkooptrajecten op tactisch en strategisch niveau. Ze beschikken over een ruime marktexpertise en kunnen bogen op aansprekende referenties.
De adviezen van Welcomeworks zijn praktisch en uitvoerbaar; geen theoretische adviezen of lijvige rapporten. Wij behalen voor u het beste commerciële resultaat in kwaliteit en/of kosten — naar gelang uw eigen uitgangspunten. Anders gezegd: adviezen van Welcomeworks kunnen direct worden omgezet in ‘klinkende munt’.

Europese aanbesteding
Voor overheden en aanverwante organisaties gelden de Europese Richtlijnen. Vanuit het inkoopperspectief zijn deze regels een getrouwe weergave van het inkoopproces. De regels zijn niet altijd voor eenduidige interpretatie vatbaar en het ontbreekt nog aan voldoende jurisprudentie. Gebrek aan ervaring kan zodoende een barrière vormen voor het effectief en tevredenstellend uitvoeren van aanbestedings-procedures volgens de Europese richtlijnen.
Welcomeworks kan u van een draaiboek voorzien voor uw aanbesteding en het proces begeleiden als ‘tender adviseur’. Wij behoeden u voor procedurele valkuilen welke tot kostbare problemen kunnen leiden.