telefonische bereikbaarheid

Recent onderzoek naar de klantperceptie van telefonische bereikbaarheid in zakelijk Nederland wijst uit: “Met de bereikbaarheid van bedrijven en instellingen gaat het bergafwaarts. Ook met de (terug-) belmoraal is het beroerd gesteld. De helft van de bellers vindt muziek bij het wachten storend, driekwart ook de reclame van het bedrijf.”

Samenvattend kan gesteld worden dat er een groot gat zit tussen de verwachtingen van de beller en de geleverde prestaties van zakelijk Nederland: de beller wil snelle en persoonlijke beantwoording. Bij mogelijke afwezigheid is een alternatief gewenst. De beller wil zeer snel teruggebeld worden. Zakelijk Nederland biedt deze mate van bereikbaarheid allerminst.
Welcomeworks is als onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in deze materie. Wij adviseren bedrijven, begeleiden mensen, onderzoeken klantbeleving en detacheren professionals bij de veelheid aan vraagstukken rondom bereikbaarheid.