inventarisatie

Slechts zelden vindt er bij bedrijven een periodieke analyse plaats van de aanwezige telecommunicatiemiddelen. Veelal gaat men er vanuit dat de telefooncentrale zijn werk naar behoren zal blijven vervullen tot het moment dat de afschrijvingsperiode ten einde loopt.

Niets is echter minder waar; veelal wordt u als intern leverancier van telefonie geconfronteerd met onverwachte storingen en extra investeringen.

Om deze onzekere situatie vóór te zijn voeren wij inventarisaties uit naar de technische staat van uw pabx en de bijbehorende middelen.

Een dergelijke inventarisatie geeft voldoende input om de mogelijke risico’s in kaart te brengen. Dit resulteert in een helder en compact rapport op managementniveau waar wij u zullen aangegeven wat de huidige risico’s zijn en welke tegenmaatregelen dienen te moeten worden genomen.

Een inventarisatie geeft zekerheid, en is noodzakelijk voor het nemen van de juiste beslissingen. Met de opzet van uw telecomorganisatie, het inrichten van het beheer, het uitbreiden of vernieuwen van de hardware en het in stand houden van de kwaliteit zijn grote hoeveelheden geld gemoeid. Het is in deze tijd voor organisaties en bedrijfsleven noodzakelijk dit geld zorgvuldig te besteden. Een inventarisatie geeft hieromtrent zekerheid.