bestek en offerte

Bij de selectie van een nieuwe telefooncentrale is vakkennis een belangrijke vereiste. Door een jarenlange ervaring met pabx-selecties beschikken wij over deze kennis en kennen wij de leveranciers, welke er allemaal hun eigen onderhandelings-methodes op na houden.

Een pabx-selectie begint met een inventarisatie van de aanwezige telecommunicatiemiddelen. Hierna volgt een inventarisatie van de wensen en eisen die bij eindgebruikers leven om in de toekomst hun taak vwb communicatie naar tevredenheid uit te voeren.

Wij houden een groot aantal interviews binnen de organisatie om deze zaken helder te krijgen. Veelal merken wij dat de medewerkers door deze betrokkenheid later een positieve bijdrage leveren tijdens de implementatie van het project. Aandacht resulteert in betrokkenheid.

Hierna wordt het bestek opgemaakt waarin alle eerder genoemde aspecten naar voren komen. Hierna maken wij samen met de klant een shortlist met potentiƫle leveranciers, dit kunnen wij doen omdat we weten welke leverancier kan voldoen aan de opgestelde lijst van eisen en wensen.

Aan de hand van het bestek brengen de leveranciers hun offerte uit, waarna wij deze vergelijken op functionaliteit, volledigheid en prijs. Op basis van deze uitkomsten adviseren wij met welke leverancier/-s een onderhandelingsfase kan worden ingezet. Leveranciers hebben een eigen onderhandelingstechniek, wat transparantie niet ten goede komt. Wij staan u actief bij in deze onderhandelingsfase, omdat wij denken dat hier de basis wordt gelegd voor een succesvol telecomproject. En niet onbelangrijk het feit dat wij voor u in deze fase significante besparingen kunnen realiseren.