implementatie

Het succes van een nieuw systeem valt of staat met een goed implementatietraject, projectmanagement is echter een vak apart. Gedegen vakkennis en ervaring op het gebied van projectmanagement is een vereiste. Tevens bieden we kennis en ervaring met het implementeren van Telecommunicatiesystemen en veranderingen, toegespitst op uw branche.

Een projectmanager balanceert tussen eisen, mogelijkheden, budget, tijd en kwaliteit en zal dus noodzakelijkerwijs moeilijke beslissingen moeten nemen die ook werkinhoud en positie van anderen betreffen. De externe partij behartigt naast uw belang ook haar eigen belangen. Deze kunnen conflicterend zijn. Hierin ligt een uitdagende opdracht voor uw eigen projectleider. We bieden tijdelijke of permanente ondersteuning van uw projectmanagement. En voor ons geldt: “Uw belang is ons belang”.

In deze fase kunnen wij de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:
•  Het namens u voeren van het projectmanagement
•  Het opstellen, bewaken en actualiseren van de projectplanning
•  Het controleren van de werkzaamheden van de leverancier
•  Het voeren van de project overleggen met leverancier en interne organisatie
•  Het begeleiden van de feitelijke installatie
•  Het bewaken van de kwaliteit van de geleverde goederen en diensten