onderzoeken

Welcomeworks heeft zich erin gespecialiseerd om telefonische bereikbaarheid in beeld te brengen. Wij voeren bereikbaarheidsonderzoeken uit in organisaties en presenteren de resultaten in een overzichtelijke rapportage.

Via een dergelijk onderzoek krijgt u inzicht in de huidige situatie betreffende de kwantitatieve kengetallen met betrekking tot telefonische bereikbaarheid. Het verzamelen van deze gegevens gebeurd via telefonische steekproeven, welke over een vooraf overeengekomen periode gelijkmatig over het aantal werkdagen per afdeling zullen plaatsvinden.

Wij presenteren de resultaten in een rapportage waarin de aanpak, de uitvoering, de resultaten en de aanbevelingen staan vermeld. De rapportage zal worden onderbouwd met heldere grafieken, opgesplitst in logische eenheden als: wachttijden, verbrekingen en tijden wanneer het doel bereikt werd.

De meetresultaten worden verwerkt tot management rapportages, met o.a. de:
•  beantwoordingsnelheid van (hoofd)nummers
•  beantwoordingsnelheid via (hoofd)nummers
•  beantwoordingsnelheid individuele nummers (tijd tot aanname)
•  bereikbaarheid individuele nummers (tijd tot doel is bereikt)