kostenbesparing

Vanuit de zakelijke markt is sterk de behoefte ontstaan om de kosten voor telecommunicatie te kunnen beheersen. Organisaties die zich realiseren dat telecommunicatie een essentieel onderdeel is van de bedrijfsstrategie, willen weten hoe ze telecommunicatiekosten op een kwalitatief hoog niveau voor minder kosten kunnen managen.

Audit
Om deze organisaties te kunnen steunen in deze doelstelling biedt Welcomeworks een audit aan om deze kosten inzichtelijk te maken en te analyseren waar en hoe deze kosten verminderd kunnen worden. De audit omvat alle telecommunicatie-voorzieningen ten aanzien van apparatuur, infrastructuur en servicekosten. Ook wordt de mobiele telecommunicatie in deze audit meegenomen. De audit bestaat uit de volgende onderdelen:

Inventarisatie
De inventarisatie omvat het in kaart brengen en het opsporen van de telecommunicatiekosten in uw organisatie. Er worden contracten en facturen verzameld. Daarnaast kijken we welke diensten u afneemt, hoe de technische infrastructuur is opgebouwd en hoe telecommunicatie is georganiseerd.

Analyse
In deze fase worden de telecommunicatiekosten geanalyseerd. Hierbij wordt duidelijk op welke gebieden er bespaard kan worden.

Rapportage
In onze rapportage doen we aanbevelingen om tot kostenreductie te komen. U krijgt daarbij een prognose van de te verwachten besparingen.

Aan de hand van de opgeleverde rapportage kan Welcomeworks uw organisatie helpen met het opstellen van een plan van aanpak om de kostenreductie te realiseren en ,indien gewenst, te ondersteunen bij de realisatie hiervan.