medewerkers

Welcomeworks is een jong adviesbureau, eerder gevestigd onder de naam ‘Newdays’. Sinds het voorjaar van 2003 zijn we actief onder de naam Welcomeworks. Onze adviseurs staan voor hetgeen ze doen en doen wat ze toezeggen. Zij hechten veel waarde aan persoonlijk contact, zodat opdrachtgevers snel en duidelijk inzicht hebben in met wie zij zaken doen .

Professionals
Welcomeworks werkt enerzijds met eigen professionals en garandeert hierdoor lagere kosten met behoud van de kwaliteit, flexibiliteit en continuïteit voor de klantorganisatie. Daarnaast hebben we een verscheidenheid aan geformaliseerde contacten met freelance professionals en derde partijen.

Teamwerk
Bij de uitwerking en de uitvoering van de projecten zijn wij de regisseur die zorgdraagt voor de kwaliteit van het eindresultaat. Dat eindresultaat komt regelmatig tot stand in samenwerking met andere bureaus waarbij wederzijdse aanvulling in kennis, ervaring en capaciteit centraal staat. Ons vak bestaat vaak bij de gratie van teamwerk. Het proces is minstens zo belangrijk als het uiteindelijke resultaat. Een intensieve samenwerking met opdrachtgever, leverancier, uitvoerder en gebruiker is een voorwaarde om tot de echte kwaliteit te komen waar wij als bureau naar streven.