missie en visie

Doel
De missie van Welcomeworks is simpel. Wij willen voor klanten die de hoogste eisen stellen aan telecommunicatie, zowel in het MKB als in de groot-zakelijke markt en de overheidssector, de beste oplossing adviseren.

Strategie
Welcomeworks wil voor de veeleisende klant die telecommunicatie prioriteit geeft, de eerste keus zijn. Dit doen wij met een aantal toegewijde adviseurs, die staan voor hetgeen ze doen en doen wat ze toezeggen. Wij hechten veel waarde aan intensieve samenwerking met opdrachtgevers, leveranciers, uitvoerders en gebruikers. Deze manier van werken stelt ons in staat een kwalitatief hoogwaardig product te leveren.

In de adviestrajecten maken wij gebruik van de door ons ontwikkelde TPM-aanpak. Dit is een manier van kijken naar telecommunicatieproblematiek waarbij techniek, processen en mensen binnen uw organisatie ruimschoots aan de orde komen. Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat er veelal ondoorzichtige verbanden zijn tussen deze factoren, terwijl ze grote invloed hebben op de resultaten gedefinieerd in uw telecommunicatie-beleid.