werkveld

Advisering ten behoeve van Telecomprojecten is in geen twee gevallen gelijk. Vaak kent de cliënt de contouren van de oplossing voor zijn probleem al. Om zijn zienswijze te formuleren heeft hij vaak ondersteuning nodig van een onafhankelijk adviseur. In andere gevallen snijdt de oplossing diep in de organisatie en is een externe partij nodig voor begeleiding. In weer andere gevallen ontbreken kennis of ervaring op een bepaald gebied.

Specialisten
De adviseurs van Welcomeworks zijn specialisten in techniek, marktkennis en bereikbaarheidsproblematiek. Door een flexibele werkwijze wordt kennis en ervaring snel en efficiënt ingezet bij projecten. Goede advisering achten wij alleen mogelijk door het voortdurend streven naar betrokkenheid en resultaatgericht handelen.

Maatwerk
We hanteren geen standaardmodellen. De advisering van Welcomeworks bestaat altijd uit maatwerk.
Welcomeworks onderscheidt zich door strikte onafhankelijkheid van hardware en software leveranciers. Wij bieden deskundigheid en een integrale en concrete aanpak.